We are pleased and proud to announce that HEXCEL has chosen us as distributor. Since 01.01.2019 Polychem is the official distributor of Hexcel in all our markets.

Материали за производството на бои и лакове

Боите и лаковете са част от нашия живот. Къщите, автомобилите, мебелите, мобилните телефони и дори дрехите и уредите в домовете ни са покрити с бои и лакове.

За производството на бои и лакове, Полихем предлага смоли и добавки от BYK. С помощта на добавките може да се предотврати образуването на пяна, да се подобрят омокрянето, повърхността и водоустойчивостта на боите и лаковете.

Важен аспект в производство на бои и лакове е индивидуалното и гъвкаво тониране. Полихем предлага индивидуални системи за декоративно и промишлено приложение с оцветителите и тониращите машините на CHROMAFLO Group.

Силиконовите смоли и хидрофобните добавки са ключови за защитата на външните части на сградите от климатичните въздействия. В тази сфера Полихем предлага широк спектър от решения с помощта на нашите партньори от Rudolf Group.

Доставчици