POLYchem hat auch im Jahr 2020 erfolgreich am Bewerb Austria's Leading Companies teilgenommen!

Sustavi za izradu modela, kalupa i alata

POLYchem sustavi (za izradu modela, kalupa i alata) nude širok raspon tekućih smola (Biresin®) i ploča (Sika Block®) za izradu modela, kalupa i gotovih proizvoda. Sirovine su na bazi poliuretana i epoksida. Zajedno s našim kupcima razvijamo rješenja za različite specifične primjene.

U području izrade kalupa od silikona,  fokusirani smo na silikonske sustave kod kojih do vulkanizacije dolazi pri sobnoj temperaturi (eng. RTV – Room Temperatue Vulcanizing). To su KöRAFORM, ALPA-SIL i ALPATEC dvokomponentni silikoni koji se primjenjuju za izradu kalupa, prototipova, za tampon-tisak, u kiparstvu, te za druge prilagođene primjene. Naš partner za dvokomponentne silikone  je CHT Bezema.

Također, nudimo i  Acrystal koji se sastoji od tekuće akrilne smole i prirodnih minerala. Pretežno se upotrebljava za izradu kreativnih modela lijevanjem ili laminiranjem u arhitekturi, kiparstvu i dekoriranju.

Osim tehničkog obrazovanja, naši zaposlenici imaju i višegodišnje praktično iskustvo.

Dobavljači